Jak mówią Górnoślązacy

Jak mówią Górnoślązacy

Górnoślązacy mają swój własny język zwany „śląską godką”. Jest on bardzo popularny, używa się go w domach, sklepach, a nawet w urzędach. Lokalne stacje radiowe i telewizyjne nadają programy po śląsku, a w księgarniach można kupić książki przetłumaczone na śląski. Godka różni się od języka polskiego brzmieniem niektórych głosek i tym, że wiele słów pochodzi z innych języków, na przykład z czeskiego i niemieckiego. Dlatego mieszkańcy innych rejonów Polski często nie rozumieją, co mówią Gornoślązacy. Wynikają z tego czasem zabawne sytuacje. Żeby uniknąć nieporozumień, podajemy kilka ciekawych zwrotów:

Wiela jest na zygorze? Ćwierć na szósto. – Która jest godzina? Piętnaście po piątej.
Tyś jest dziwno / dziwny! – No co ty powiesz!
Podej mi sipa i śmiatek. – Podaj mi zmiotkę i szufelkę.
Pyrsk! – Cześć! (na pożegnanie).

Skip to content