Twórcy i twórczynie

Współtwórcy i współtwórczynie: Anna Sośniak, Jacek Malczewski, Alicja Mainusch, Barbara Piernikarczyk, Grażyna Świdergoł, Izabella Rataj, Weronika Giepart

Kuratorki: Katarzyna Hajok-Bierkowska, Katarzyna Opielka

Fotografka: dr Katarzyna Łata

Grafik i projektant: prof. Tomasz Bierkowski

Koordynatorka: Katarzyna Opielka

Organizatorzy: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Pracownia Działań Artystycznych i Projektowych

Partner merytoryczny: Centrum Archiwistyki Społecznej

Projekt jest sfinansowany przez Konsulat Niemiec w Opolu.

Skip to content