Twórcy i twórczynie

Autor tekstów: Dawid Smolorz

Rozdziały „Koszowice/Kośmidry”, „Polskie i niemieckie fortyfikacje” oraz „Helenendorf i Kreuzberg” powstały w opraciu o teksty Barbary Bednarek-Mazur, Dariusza Pietruchy oraz Waldemara Sykosza i dr Sebastiana Rosenbauma.

Konsultacja historyczna: dr Guido Hitze, Piotr Hnatyszyn

Materiały archiwalne wykorzystane na wystawie pochodzą z następujących źródeł:

  • Archiwum Państwowe w Katowicach
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach
  • Muzeum w Raciborzu
  • Muzeum w Tarnowskich Górach
  • Muzeum Miejskie w Zabrzu
  • KWK Sośnica-Makoszowy
  • Stowarzyszenie „Pro Fortalicium”

oraz zbiorów prywatnych osób:

Barbara Bednarek Mazur, Łucja Bobek, Józef Gluch, Beata i Jacek Kalke, Krystyna Małczak, Katarzyna Nawrot, Gertrud Peschel, Andrzej Pustelnik, Piotr Sobota, Edeltraut i Dieter Sternol, Agnieszka Weintritt

Mapa fortyfikacji: J. Sadowski

Autorzy zdjęć współczesnych: Marcin Jarząbek, Waldemar Machoń, Adam Połczyk, Dawid Smolorz, Waldemar Sykosz

Zdjęcia satelitarne zostały udostępnione przez firmę Techmex S.A

Realizator: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Koordynacja: Elżbieta Więcek

Skip to content