Cyfrowa Biblioteka Bytomskiej Architektury

/ Home » Wystawa » Wirtualna wystawa: “Złoty wiek miasta Bytomia (1800-1940)” » Cyfrowa Biblioteka Bytomskiej Architektury

CYFROWA BIBLIOTEKA BYTOMSKIEJ ARCHITEKTURY

Unikalne w skali regionu bytomskie archiwum budowlane zawiera dokumenty i informacje dotyczące budowy i historii ponad 4000 obiektów na terenie całego miasta Bytomia od 1. połowy XIX w. do początków 2. połowy XX w. Z dzisiejszej perspektywy zbiory archiwum to nieocenione i fascynujące źródło wiedzy na temat powstawania miasta w okresie jego największego rozkwitu. Jedynym opracowaniem tych zasobów pozostaje Cyfrowa Biblioteka Bytomskiej Architektury. To największa internetowa baza wiedzy o bytomskiej architekturze powstałej przed 1945 r. Zawiera ona podstawowe informacje o poszczególnych budynkach na terenie miasta wraz z datą ich budowy, nazwiskami budowniczych i właścicieli, zmianami własności i zabudowy oraz dodatkowymi informacjami.

Aktualnie realizowany projekt jest kontynuacją tych działań i polega na digitalizacji pełnej dokumentacji 200 teczek adresowych. Łącznie zdigitalizowanych zostanie ok. 40 000 stron tej dokumentacji, które zostaną następnie udostępnione na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz zagregowane przez Federację Bibliotek Cyfrowych i Europeanę. Ponadto wybrane dokumenty są poddawane językowemu i historycznemu opracowaniu oraz udostępniane online pod adresem www.architekturabytomia.org.

Projekt Cyfrowa Biblioteka Bytomskiej Architektury jest realizowany przez bytomskie stowarzyszenie Miasto Dla Mieszkańców Bytom. Realizacja CBBA stała się możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa na okres 2020–2022, a także dzięki wsparciu finansowemu Gminy Bytom.

Skip to content