RYNEK

a) Pierzeja zachodnia (całkowicie zniszczona w 1945 r.)

Nr 1 – ratusz, wybudowany w latach 1877–1879 wg projektu Paula Jackischa

Nr 2 – budynek z XVIII w. lub początku XIX w., do schyłku XIX w. mieściła się tu znana restauracja Pniowera

Nr 3 – dom doktora chemii Carla Knoblocha i jego spadkobierców, następnie braci Guttmann

Nr 4 – dom doktora chemii Carla Knoblocha i jego spadkobierców, następnie braci Guttmann

Jainty 1 – pierwsza nowoczesna kamienica czynszowa w Bytomiu, zbudowana w 1862 r. wg projektu Ferdinanda Steinmetza dla kupca Salomona Pragera

Wizyta prezydenta Republiki Weimarskiej marszałka Paula von Hindenburga w Bytomiu w 1927 r. Fragment filmu ze zbiorów Imperial War Museum w Londynie

b) Pierzeja północna (w większości dobrze zachowana)

Nr 5 – dom z XVIII/XIX w., zburzony ok. 1960 r.

Nr 6 – budynek z 2. połowy XIX w., nadbudowany w latach 20. XX w.

Nr 7 – kamienica rozbudowana w stylu secesyjnym w 1906 r. wg projektu Franza Sotzika

Nr 8 / Podgórna 18 – narożna kamienica z 1897 r. wybudowana w stylu malowniczego historycyzmu wg projektu berlińskiego architekta Alberta Bohma

Nr 9/10 / Podgórna 9/10 – po zburzeniu starego budynku nr 9 teren po nim został w większej części przeznaczony na poszerzenie ulicy; dlatego wybudowana w 1897 r. (projekt Johanna Utlera) narożna kamienica ma podwójną numerację. Kamienice nr 8 oraz 9/10 miały pierwotnie wieżyczki flankujące wejście na ul. Podgórną

Nr 11 – kamienica z połowy XIX w., zniszczona w 1945 r. Obecny budynek powstał w połowie XX w.

Nr 12 – kamienica z 1897 r. wybudowana prawdopodobnie wg projektu Alberta Bohma w stylu malowniczego historycyzmu

Nr 13 – wzniesiona w końcu XIX w. kamienica mieściła najpierw hotel, a od 1912 r. kino; zburzona w latach 80. XX w.

Scena uliczna na Rynku w Bytomiu w 1930 r.

c) Pierzeja wschodnia (w większości zniszczona w 1945 r.)

Nr 14/15 – do 1883 r. stały tutaj dwa osobne domy, które połączono w jeden budynek, zniszczony w 1945 r.

Nr 16 – dom, w którym niemal przez sto lat (od połowy XIX w. do początków II wojny światowej) znajdował się sklep tekstylny, należący najpierw do rodziny Dresdner, a następnie Hugona Schüftana; budynek zniszczony w 1945 r.

Nr 17 – kamienica rodziny Cohn, zniszczona w 1945 r.
Krakowska 1 – kamienica wybudowana w 1905 r. wg projektu Juliusa Schlesingera i Ernsta Bienii

Scena uliczna na Rynku w Bytomiu w 1930 r. Fragment filmu ze zbiorów Imperial War Museum w Londynie

d) Pierzeja południowa

Najlepiej zachowana, prawie w całości wybudowana w pierwszych latach XX w., kiedy zburzono stare budynki, a nową linię zabudowy cofnięto do linii wytyczonej przez ul. Krakowską i Gliwicką

Szymanowskiego 2 – budynek zbudowany w 1931 r. wg projektu Herberta Hettlera, mieszczący kino, pierwotnie Capitol, później jego nazwę zmieniono na Gloria

Nr 19 – kamienica z 1909 r. wybudowana dla katowickiego kupca Leopolda Altmanna

Nr 20 – kamienica z 1903 r. projektu Konrada Segnitza. Elewacja z bogatą dekoracją rzeźbiarską, m.in. z motywami smoków, sowy, maszkaronów

Nr 21 – kamienica wzniesiona wg projektu Carla Mainki z 1909 r. i podniesiona o najwyższe piętro w 1916 r. W kartuszach zdobiących elewację znalazły się secesyjne motywy, m.in. przedstawiające pawie

Nr 22 – dawna Apteka pod Aniołem – głowa anioła zdobi zwornik w łuku nad przejściem na ul. Przechodnią; wzniesiona w 1903 r. wg projektu wrocławskiego architekta Alvina Wedemanna. Niestety budynek uległ sporym uszkodzeniom w 1945 r.

Nr 23 – kamienica z 1903 r. projektu Alvina Wedemanna. Elewacja z malowniczym trzykondygnacyjnym wykuszem i dekoracjami z motywami roślinnymi i sową

Nr 24/25 – blok mieszkalny z 1950 r. znajdujący się w miejscu dwóch secesyjnych kamienic projektu Georga Jacobowitza z Berlina, które uległy zniszczeniu w 1945 r.

Rynek 26 – narożna kamienica z elewacją z klinkierowej cegły, wzniesiona w 1910 r. wg projektu wrocławskich architektów Richarda i Paula Ehrlichów

 

Skip to content