Najstarsza szkoła w Gliwicach

/ Home » Wystawa » Wirtualna wystawa: “Pięć mikrohistorii” » Najstarsza szkoła w Gliwicach

Najstarsza szkoła w Gliwicach

Wśród dokumentów ukazujących dawne życie gliwiczan zachowała się fotografia najstarszej szkoły w Gliwicach. Znajdowała się ona w Wójtowej Wsi – dzisiejszej dzielnicy miasta, będącej dawniej osobną miejscowością. W 1297 roku wieś należała do wójta Bertholda Klejczera, któremu zawdzięcza swą polskojęzyczną nazwę. W przeszłości była też nazywana Richtersdorf od nazwiska wójta Richtera.

Na fotografii widoczna jest szkoła ludowa, która mieściła się w osiemnastowiecznej chłopskiej chacie – murowanej, jednoizbowej, krytej strzechą. Przełożonym szkoły był Anton Jonda, którego nagrobek możemy znaleźć w zabytkowej części cmentarza w Wójtowej Wsi. Budynek szkoły nie przetrwał do dziś. Fotografia pochodzi od anonimowego darczyńcy z Wójtowej Wsi i jest być może jedynym wizerunkiem dawnej szkoły ludowej. Dziś znajduje się wśród zbiorów Izby Regionalnej Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Skip to content