Irene Jabłońska

ur. 1927, Koszwice (Niemcy), dawny powiat dobrodzieński, dziś lubliniecki.

Mój dom rodzinny stał na samej granicy. Nasze pole po drugiej stronie drogi znajdowało się już w Polsce. Chodziliśmy tam nawet kilka razy dziennie.

Jako dziecko, wracając kiedyś z kościoła, zamyśliłam się i nieświadomie przeszłam przez przejście graniczne do Polski.

Skip to content