Horst Bienek

ur. 1930 w Gliwicach [D].

Pisarz i poeta, autor tzw. tetralogii gliwickiej, zm. 1990

Okres dojrzałego pisarstwa Horsta Bienka zdominowany został przez tematykę górnośląską. W swoich gliwickich powieściach autor malował obraz regionu, który poprzez tradycję pokojowej koegzystencji ludzi różnych języków i wyznań wyłamywał się ze schematów przesyconego nacjonalizmami XX wieku. Bienek – sam określający się jako człowiek niemiecko-słowiańskiego pogranicza – do śmierci pozostał temu pograniczu wierny, będąc w trudnych latach komunizmu orędownikiem i promotorem twórców z Polski, Czechosłowacji i innych krajów znajdujących się pod władzą Kremla.

Polsko-niemiecka granica na Górnym Śląsku, która towarzyszyła Bienkowi przez pierwsze dziewięć lat jego życia, pojawia się zarówno w jego gliwickiej tetralogii, jak i wydanych drukiem wspomnieniach pisarza.

Skip to content