Edward Manowski

Edward Manowski

Ur. w 1921 r. w Kochłowicach jako Ewald Mann. Z zawodu formierz. Powołany do Wehrmachtu latem 1943 r., służył w Kriegsmarine (Marynarce Wojennej) na trałowcu przeznaczonym do unieszkodliwiania min morskich. Po wojnie pracował m.in. jako górnik w kopalni Nowy Wirek. Zmarł w 1996 r.

Skip to content