Wacław Galios

Ur. w 1921 r. na Górnym Śląsku. Po wybuchu wojny, aby uniknąć wywiezienia na roboty do Rzeszy, pracował w kaflarni jako palacz. W czerwcu 1942 r. został powołany do Wehrmachtu. Po odbyciu szkolenia w Hamburgu został skierowany na front w Afryce Północnej. W połowie 1943 r., będąc w okolicy Tunisu, zdezerterował z armii niemieckiej i poddał się Amerykanom. Wstąpił do 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka, brał udział w lądowaniu aliantów w Normandii. W październiku 1944 r. w Holandii został ciężko ranny. Powrócił na Śląsk w lipcu 1947 r. Pracował w przemyśle górniczym.

Skip to content