Zbigniew Kubień

Ur. w 1924 r. w Lipinach w woj. śląskim jako Zbigniew Kubin. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w gimnazjum, przerwaną wybuchem wojny. Powołany do niemieckiego wojska w 1943 r., służył na terenie Francji, następnie przerzucony na front wschodni. Po rozbiciu swojego oddziału ranny wracał do rodzinnych stron. Po wojnie ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach. Pracował na kierowniczych stanowiskach w Hutniczym Przedsiębiorstwie Maszynowych Obliczeń́ Analitycznych w Katowicach. Zmarł w 2017 r.

Skip to content