Jerzy Dudek

Jerzy Dudek

Ur. w 1925 r. w Cieszowej (powiat lubliniecki). Wychował się w Rudzie na Górnym Śląsku, nieopodal granicy niemieckiej. W czasie wojny ukończył zawodową szkołę górniczą i pracował w kopalni Concordia w Zabrzu. Został powołany do Wehrmachtu w sierpniu 1943 r. Służył w północnych Włoszech, gdzie zastał go koniec wojny. Następnie od czerwca 1945 r. był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pracując m.in. jako kierowca oraz w hotelu dla polskich oficerów w Rzymie. W 1946 r. wraz z polskim wojskiem znalazł się w Wielkiej Brytanii, skąd wrócił w rodzinne strony w kwietniu 1947 r. Pracował m.in. w kopalni Walenty-Wawel w Rudzie Śląskiej.

Jerzy Dudek z Rudy Śląskiej o „nadzorze” milicji po wojnie

Skip to content