Jan Müller

Jan Müller

Ur. w 1921 r. jako Johann Müller w Kielnie k. Wejherowa. Dzieciństwo spędził na terenie Wolnego Miasta Gdańska, tuż przy granicy z Polską. Stolarz. W czasie okupacji niemieckiej pracował w Gdyni. W marcu 1942 r. został powołany do wojska niemieckiego (podobny los spotkał jego dwóch braci – Gintera i Pawła). Wraz ze swoją jednostką został wysłany na front wschodni. Brał udział w walkach m.in. w okolicy Leningradu i Pskowa. Podczas jednej z akcji bojowych w 1943 r. został ranny odłamkami miny. Po okresie rekonwalescencji został przydzielony do jednostki sapersko-budowlanej operującej na tyłach frontu. Kapitulacja Niemiec zastała go w Kurlandii. Po wojnie przebywał w sowieckim obozie jenieckim w Rydze. We wrześniu 1945 r. wraz z innymi jeńcami narodowości polskiej został zwolniony do domu.

Skip to content