Rudolf Mizia

Rudolf Mizia

Ur. w 1926 r. w Cieszynie. Uczył się w szkole powszechnej w Zamarskach oraz w Cieszynie. W 1940 i 1941 r. uczęszczał do niemieckiego gimnazjum w Cieszynie, z którego zrezygnował ze względu na słabą znajomość języka niemieckiego. W marcu 1943 r. został skierowany do Służby Pracy Rzeszy i wysłany do Kassel. 3 marca 1944 r. powołany do Wehrmachtu, służył jako grenadier w piechocie. Okres rekrucki spędził w Arlon w Belgii. Następnie został wysłany na front na terenie okupowanej Jugosławii, gdzie był dwukrotnie ranny. W ostatnich dniach wojny dostał się do niewoli, trafił do obozu koło Zagrzebia, z którego został zwolniony 13 marca 1946 r. 6 kwietnia 1946 r. powrócił do domu rodzinnego w Zamarskach. Kontynuował edukację w liceum pedagogicznym w Cieszynie. Pracował w różnych szkołach jako nauczyciel.

Skip to content